Qəbul planı

Qəbul planı

Naxçıvan Dövlət Universiteti

2022-2023-cü  tədris ili üçün

Magistratura səviyyəsinə qəbul proqnozunun  

L A Y İ H Ə S İ

 

İxtisasların şifri İxtisasların adı İxtisaslaşma

 

Cəmi

 

Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi proqnoz yerlər

 

 

Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqqı məbləği (manat)

Azərbaycan  bölməsi

(əyani)

 
1 060101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi   8    
      -Azərbaycan dili və ədə­biy­yatının tədrisi metodikası və meto­do­lo­giyası  

8

 

1300
2 060103 Xarici dil müəllimliyi  (dillər üzrə)   5    
     

Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili)

 

  5 1300
3 060201 Filologiya   28    
      -Dilşünaslıq  (ingilis dili)   6 1500
      -Dilşünaslıq (alman dili)   1 1300
      Dilşünaslıq (fransız dili)   2 1300
      -Dilşünaslıq (ərəb dili)   1 1200
      -Dilşünaslıq (rus dili)   1 1200
      -Dilşünaslıq (fars dili)   1 1200
      Azərbaycan ədəbiyyatı   8 1300
      Azərbaycan dili   8 1300
4 060107 Texnologiya müəllimliyi   3    
      Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   3 1300
5 060108 Musiqi müəllimliyi   2    
      -Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   2 1300
6 060119 Pedaqogika   15    
      Pedaqogika  nəzəriyyəsi və tarixi   5 1300
      Sosial  pedaqogika   5 1300
      Təhsildə  qiymətləndirmə və monitorinq   5 1300
7 060204 Jurnalistika   4    
      Radio-telejurnalistika   2  1300
      Mətbuat tarixi   2  1300
8 060111 Tarix müəllimliyi   5    
      Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   5 1300
9 060206 Tarix   13    
      Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı   5 1300
      Türk dünyası tarixi   3 1300
      Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi   5 1300
10 060301 Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması

 

3

 

 

      Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi

 

3 1300
11 060213 Beynəlxalq münasibətlər    8    
      Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi   4 1500
      Beynəlxalq  münasibətlər və diplomatiya   4 1500
12 060215 Kitabxanaçılıq və informasiya   4    
      Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri

 

4 1300
13 060212 Hüquqşünaslıq   9    
      Dövlət hüququ   3 1800
      Mülki və təsərrüfat hüququ                  3              2 1800
      Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika  və məhkəmə ekspertizası   3 1800
14 060311 Aktyor sənəti

 

2

 

 

      Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

 

2 1300
15 060304 Solo oxuma

 

1

 

 

      Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

 

1 1300
16 060302 Sənətşünaslıq   4    
      Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi   4 1300
17 060303 İnstrumental ifaçılıq   4    
      İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası  (musiqi alətləri üzrə)   4 1300
18 060307 Musiqişünaslıq   9    
      Musiqi tənqidi   5 1300
      Etnomusiqişünaslıq   4 1300
19 060401 Dünya iqtisadiyyatı   3    
      Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   3 1500
20 060402 Mühasibat uçotu və audit   3    
      İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit   3 1300
21 060404 İqtisadiyyat   8    
      İqtisadiyyatın tənzimlənməsi   4 1300
      İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədrisi ingilis dilində)   4 1300
22 060407 Menecment   2    
      Strateji idarəetmə   2 1300
23 060105 Riyaziyyat müəllimliyi   5    
      Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası   5

1300

 

24 060113 İnformatika müəllimliyi   4    
      İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   4 1300
25 060104 Fizika müəllimliyi   2    
      Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

 

 

2 1300
26 060503 Fizika   2    
      Yarımkeçiricilər fizikası   2 1300
27 060110 Kimya müəllimliyi   5    
   

 

Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   5 1300
28 060504 Kimya   6   1300
   

 

Fiziki kimya

 

  3 1300
   

 

Qeyri-üzvi kimya   3 1300
29 060109 Biologiya müəllimliyi   3    
      Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   3 1300
30 060505 Biologiya   11    
      Botanika   3 1400
      Bitkilərin genetikası və seleksiyası   3 1300
      Onurğasızlar zoologiyası   3 1300
      Biotexnologiya   2 1300
31 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya   2    
      Torpaqşünaslıq   2 1300
32 060112 Coğrafiya müəllimliyi   3    
      Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   3 1300
33 060505 Coğrafiya   3    
      İqtisadi  və sosial coğrafiya   3 1300
34 060608 Elektroenergetika mühəndisliyi   3    
      Elektrik şəbəkə və sistemləri   3 1300
35 060622 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi   2    
      Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi   2 1300
36 060632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi   9    
      İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri   3 1500
      İdarəetmədə informasiya sistemləri                 3 1500
      İnformasiya  mühafizəsi  və təhlükəsizliyi   3 1500
37 060114 Təsviri incəsənət müəllimliyi   2    
      Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası   2 1300
38 060633 Memarlıq   5    
      Memarlıq abidələrinin bər­pası və yenidən quruluması   3 1500
      Şəhərsalma                  2 1500
39 060704 Baytarlıq   4    
      Baytarlıq cərrahiyəsi   2 1000
      Mamalıq ginekologiya və suni mayalanma   2 1000
40 060803 Turizm və otelçilik   4    
      Turizm və sosial mədəni servis xidməti   4 1400
41 060802 Bədən tərbiyəsi və idman   4    
     

Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası

 

 

  4 1300
42 060637 Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi   3    
      Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı   3 1300
43 060805 Sosial iş   3    
      Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş   3 1300
44 060318 Rəngkarlıq   3    
      Rəngkarlıq (sahələr üzrə)   3 1300
45 060203 Tərcümə   3    
      Sinxron tərcümə ( İngilis dili)   3 1500
46 060501 Riyaziyyat   4    
      Həndəsə   2 1300
      Cəbr və topologiya   2 1300
47 060509 Kompüter elmləri   3    
      Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı   3 1500
48 060310 Xalq çalğı alətləri ifaçılığı   2    
      Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası   2 1500
49 060209 Psixologiya   4    
      Ümumi psixologiya   4 1300
Cəmi   247 247  
MBA proqramı üzrə
50 060409 * Biznesin idarə edilməsi   3    
      Biznesin təşkili və idarə edilməsi  (Bank işi üzrə)   3  
Cəmi   3 3  

* Bu ixtisasa qəbul olunmaq üçün müsabiqədə bakalavriat səviyyəsinin İqtisadiyyat və idarəetmə qrupu üzrə ixtisaslarından birini bitirən şəxslər  iştirak edə bilər. Müəyyən olunmuş keçid balını toplamış namizədlərin ATM-ə qəbulu müvafiq təhsil müəssisəsi tərəfindən müsahibə əsasında aparılır. Tədris Azərbaycan dilindədir. Tələbə qəbulu yalnız dövlət sifarişi əsasında aparılır.

              Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura

pilləsinə qəbulun nəticələri

(2022-2023-cü  tədris ili)

 

                    S İxtisaslaşma Plan yeri Qəbul olunub Boş qalıb
1. Azərbaycan dili və ədə­biy­yatının təd­risi metodikası və meto­­­­do­­­lo­­­giyası

8

 

8  
2. Xarici dilin tədrisi metodikası və me­to­­do­logiyası (ingilis dili) 5 5  
3. Dilşünaslıq  (ingilis dili) 6 4 2
4. Dilşünaslıq (alman dili) 1   1
5. Dilşünaslıq (fransız dili) 2   2
6. Dilşünaslıq (ərəb dili) 1 1  
7. Dilşünaslıq (rus dili) 1 1  
8. Dilşünaslıq (fars dili) 1 1  
9. Azərbaycan ədəbiyyatı 8 3 5
10. Azərbaycan dili 8 8  
11. Texnologiya fənninin tədrisin me­to­dikası və metodologiyası 3 3  
12. Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2 1 1
13. Pedaqogika  nəzəriyyəsi və tarixi 5 5  
14. Sosial  pedaqogika 5 5  
15. Təhsildə  qiymətləndirmə və monito­rinq 5 5  
16. Radio-telejurnalistika 2    2
17 Mətbuat tarixi 2   2  
18. Tarix fənninin tədrisi metodikası və me­­todologiyası 5 5  
19. Azərbaycan tarixinin mənbəşünaqslığı və tarixşünaslığı 5 1 4
20. Türk dünyası tarixi 3 2 1
21. Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi 5 1 4
22. Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi 3 2 1
23. Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nə­zə­­riyyəsi 4 1 3
24. Beynəlxalq  münasibətlər və diploma­tiya 4 4  
25. Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri 4 1 3
26. Dövlət hüququ 3 3  
27. Mülki və təsərrüfat hüququ 3 3  
28. Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kri­minalistika  və məhkəmə ekspertizası 3 3  
29. Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriy­yə­si 2 2

 

30. Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 1 1

 

31. İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzə­riy­yə­si və metodikası  (mu­si­qi alətləri üz­rə) 4 4  
32. Musiqi tənqidi 5 4 1
33. Etnomusiqişünaslıq 4 2 2
34. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 3 3  
35. İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit 3 3  
36. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 4 4  
37. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədris in­gilis dilində) 4 2 2
38. Strateji idarəetmə 2 2  
39. Riyaziyyatın tədrisi metodikası və me­to­­dologiyası 5 5  
40. İnformatika fənninin tədrisi metodi­ka­sı və metodologiyası 4 4  
41. Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2 2  
42. Yarımkeçiricilər fizikası 2 2  
43. Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 5 4 1
44. Fiziki kimya 3 3  
45. Qeyri-üzvi kimya 3 3  
46. Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 3 3  
47. Onurğasızlar zoologiyası 3 3  
48. Botanika 3 3  
49. Bitkilərin genetikası və seleksiyası 3 3  
50. Biotexnologiya 2 2  
51. Torpaqşünaslıq 2 2  
52. Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 3 3  
53. İqtisadi və sosial coğrafiya 3 1 2
54. Elektik şəbəkə sistemləri 3 3  
55. Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsiz­liyi 2 2  
56. İnformasiya texnologiyaları və tele­kommunikasiya sistemləri 3 3  
57. İdarəetmədə informasiya sistemləri 3 3  
58. İnformasiya  mühafizəsi  və təhlükə­siz­­liyi 3 2 1
59. Təsviri incəsənət fənninin tədrisi me­todikası və metodolo­giyası 2 2  
60. Memarlıq abidələrinin bər­pası və yeni­dən quruluması 3 1 2
61. Şəhərsalma 2 2  
62. Baytarlıq cərrahiyəsi 2 2  
63. Mamalıq ginekologiya və suni maya­lanma 2 2  
64. Turizm və sosial mədəni servis xid­mə­ti 4 4  
65. Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və meto­di­kası 4 4  
66. Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikin­tisi və istismarı 3 3  
67. Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrin­də sosial iş 3 3  
68. Rəngkarlıq (sahələr üzrə) 3   3
69. Sinxron tərcümə (ingilis dili) 3 3  
70. Həndəsə 2 2  
71. Cəbr və topologiya 2 2  
72. Xalq çalğı alətləri ifaçılığının  nəzəriy­yə­­si və metodikası 2 2  
73. Ümumi psixologiya 4 1 3
74. Biznesin təşkili və idarəedilməsi (bank işi üzrə) 10 10  
  Cəmi: 250 204 46
  Faizlə: 100% 81,6% 18,4%

Əlaqə

Ünvan:   Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti Universitet şəhərciyi, AZ 7012
Tel.:    (+99436) 544-08-61;    Daxili: 33 00