1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində  şöbə kimi fəaliyyətə başlayan magistraturaya  ilk qəbul aparılmış və 7 ixtisaslaşma üzrə 27 nəfər magistr qəbul olunmuşdur. Həmin dövrdən  2000-ci ilədək magistratura şöbəsinə kimya elmləri doktoru, professor Yasin Babayev rəhbərlik etmişdir. Sonrakı dövrlərdə magistraturaya qəbul aparılan ixtisaslaşmaların sayı ilbəil artmağa başlamışdır. Artıq 1999-2000-ci tədris ilində  12 ixtisaslaşma üzrə 32 magistr qəbul olunmuşdur.

2000-2008-ci illərdə magistratura şöbəsinə dosent Musa Piriyev rəhbərlik etmişdir. 2002-ci ildən başlayaraq magistratura təhsil səviyyəsində qiyabi təhsilin də aparılmasına icazə verilmişdir,  buna görə də 2002-2003-cü tədris ilində universitetdə qəbul aparılan ixtisaslaşmaların sayı əyani təhsil üzrə 34 və qiyabi təhsil üzrə isə 10 olmuşdur.

2008-cı ildən dekanlıq kimi fəaliyyətə başlayan magistraturada ixtisaslaşmaların sayı  və qəbul olunan magistrantların sayı daha da artmışdır.

2008-2012-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində Magistratura üzrə dekanlığa dosent Elbrus İsayev rəhbərlik etmişdir.

2008-ci ildə dekanlıq kimi fəaliyyətə başlayan strukturda dekan müavini  ştatı yaradılmış və 2010-cu ilə qədər  bu vəzifədə  dos. Orxan Cəfərov çalışmışdır. 2010-cu ildən 2019-cu  ilə qədər  dekan müavini, indi isə direktor müavini vəzifəsində dos. Asəf Əliyev çalışır.

2012-ci ildən 2023-cü ilin iyun ayınadək Magistraturaya biologiya üzrə elmlər doktoru, professor Etibar Məmmədov rəhbərlik edib.

2023-cü ilin iyul ayından Quliyev Çapay Qadir oğlu Magistratura və Doktorantura mərkəzinə rəhbərlik edir.

E-mail: capayquliyev@ndu.edu.az

Adı və soyadı Vəzifəsi
1 Quliyev Çapay Qadir oğlu direktor
2 Əliyev Asəf Asif oğlu direktor müavini
3 Dünyamalıyeva Ülkər Rəsul qızı kompüter operatoru
4 Həsənov Məhərrəm Vahid oğlu tyutor
5 Novruzova Fatma Yasin qızı tyutor (analıq məzuniyyətində)

 

2019-cu  ilin iyun ayından isə magistratura Mərkəz kimi fəalliyətini davam etdirir.

Naxçıvan Dövlət Universitetində magistratura səviyyəsində  təhsilə  maraq  ilbəil artmışdır. Universitetin maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, tədris prosesinin müasir tələblərə cavab verən səviyyədə qurulması nəticəsində, artıq 2003-2004-cü təsris ilindən magistrturaya 27 istiqamət üzrə 38 ixtisada qəbul aparılmışdır. Sonrakı illərdə də bu ənənə davam etdirilmiş, magistraturada  qəbul aparılan ixtisas və ixtisaslaşmaların, eləcə də bitirimiş magistrantların sayı artmışdır.

Magistraturada ilk buraxılışın olduğu 1999-cu ildən başlayaraq, indiyədək 2556 nəfər Naxçıvan Dövlət Universitetində magistratura təhsil səviyyəsini bitirərək, magistr dərəcəsi almışdır.

İllər üzrə magistrant sayı

İllər Magistrant sayı
1999 26
2000 26
2001 32
2002 42
2003 46
2004 48
2005 92
2006 97
2007 74
2008 56
2009 71
2010 79
2011 85
2012 109
2013 120
2014 160
2015 130
2016 148
2017 152
2018 104
2019 143
2020 178
2021 142
2022 184
2023 212
Cəmi: 2556

Təqdirəlayiq haldır ki, 2002-ci ildən başlayaraq indiyədək,  universitetimizin magistratura təhsil pilləsini müxtəlif ölkələrdən  olan 144 əcnəbi magistant bitirmişdir. Bunladan 121 nəfər Türkiyə, 13 nəfər İran, 5 nəfər Cənubi Koreya, bir nəfər İraq, bir nəfər Banqladeş,  2 nəfər Rusiya və bir nəfər isə  Almaniya vətəndaşı olmaqla,  ümumilikdə  12 ixtisas üzrə əyani və qiyabi şöbələrdə təhsil almışlar. Hazırda da əcnəbi vətəndaşlar magsitraturada təhsil alırlar.  2014-cü tədris ilindən magistratura səviyyəsində qiyabi təhsil dayandırılmış, yalnız əyani təhsil aparılmasına icazə verilmişdir.

İllər ərzində magistraturada  müxtəlif  istiqamət və ixtisaslaşmalar  üzrə təhsil alan magistrantların  sayı artmışdır. Belə ki, hazırda magsistratura təhsil səviyyəsi üzrə I kursda 71 ixtisaslaşma üzrə 199 magistrant (bunlardan 1 nəfəri əcnəbi)  və II kursda 68 ixtisaslaşma üzrə 231 magistrant (bunlardan 6 nəfəri əcnəbi) təhsil alır.

Qeyd etmək lazımdır ki, 2023-2024-ci tədris ilində magistartura təhsil səviyyəsinə qəbul planında nəzərdə tutulmuş 250 yerə qarşı 212 nəfər qəbul olunmuşdur (84,8 %) .

Magistratura təhsil pilləsində təhsilini davam etdirəcək magistrantlar üçün yüksək səviyyəli, hərtəfəli biliklərə yiyələnmək üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Magistraturanın maddi-texniki bazası təkmilləşdirilmiş, tədris siniflərində  kompyuterlərlər qoyulmuş, elektron lövhələr və elektron kürsülər olan auditoriyalar qurulmuş, sürətli internetə malik olan kompyuter mərkəzi yaradılmışdır. Burada yaradılmış “Azərbaycanşünaslıq mərkəzi”, “Tələbə Turizm Assosasiyası”, “Kitabxana” bütün ixtisaslaşmalar üzrə təhsil alan magistrantların öz ixtisasları ilə yanaşı  elmi dünyagörüşünün, vətənpərvərlik xüsusiyyətlərinin   formalaşmasına xidmət edir.

·         Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi  metodikası  və metodologiyası

·          Azərbaycan dili

·          Xarici dilin tədrisi metodikası və  metodologiyası  (ingilis dili)

·          Dilşünaslıq (ingilis dili)

·          Dilşünaslıq (alman dili)

·          Dilşünaslıq (fransız dili)

·          Dilşünaslıq (rus dili)

·          Dilşünaslıq (ərəb dili)

·          Dilşünaslıq (fars dili)

·          Azərbaycan ədəbiyyatı

·          Ədəbiyyatşünaslıq (Dünya ədəbiyyatı)

·          Ədəbiyyatşünaslıq (xarici ölkə xalqlarının  ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı)

·           Tarix fənnin tədrisi metodikası və metodologiyası

·          Biblioqrafiyaşünaslıq

·         Sənəd resursları  və informasiya axtarış sistemləri

·          Muzeyşünaslq

·         Arxeoloji  və tarixi memarlıq abidələrinin bərpası

·          Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi

·          Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya

·          Dövlət hüququ

·          Mülki və təsərrüfat hüququ

·         İnsan hüquqları

·          İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

·          Strateji idarəetmə

·          İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

·         Beynəlxalq maliyyə valyuta kredit sistemləri

·          Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

·         Makroiqtisadi siyasət

·          Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi

·          Mətbuat tarixi

·          Radio-telejurnalistika

·          Təsviri-incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi

·          İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və          metodikası

·          Musiqi fənninin tədrisin  metodikası və metodologiyası

·         Musiqi tənqidi

·         Etnomusiqişünaslıq

·         Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması

·         Şəhərsalma

·         İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

·         Turizm və sosial mədəni servis xidməti

·         Otelçilik

·         Botanika

·         Baytarlıq sanitar ekspertizası

·         Parazitologiya və invazion xəstəliklər

·         Onurğasızlar zoologiyası

·         İnsan və heyvan fiziologiyası

·         Bitki fiziologiyası

·         Ekoloji biologiya

·         İnformatika fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Fizika fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Coğrafiya fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Kimya fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Biologiya fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Riyaziyyat fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Təsviri incəsənət fənninin tədrisi və metodologiyası

·         Aktyor ifaçılığının tədrisi  metodikası və metodologiyası

·         Ətraf mühitin  mühafizə metodları və bərpası

·         Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi

·         Sosial pedaqogika

·         Təhsildə monitorinq və qiymətləndirmə

·         Texnologiya fənninin tədrisin metodikası və metodologiyası

·         Elektroenergetika mühəndisliyi

·         Elektrik şəbəkə sistemləri

·         Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

·         Dəmir yolu təsərrrüfatı və onun istismarı

·         Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

·         Gənclərlə iş

·         Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası

·         Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi bioloji təminat

·          Meliorasiya –mühəndis  sistemləri tikintisi və istismarı

·         Əczaçlıq texnologiyası

                                       Naxçıvan Dövlət Universiteti                                               

Magistratura təhsil səviyyəsinə qəbulun nəticələri  

  (2023-2024-cü  tədris ili üçün)

 

 

                                        Qəbul planı:                        250 nəfər

                                        Qəbul olunmuşdur–            212 nəfər     (84,8 %)

                                       

 

 

İxtisaslaşma

Plan yeri

Qəbul olunub

Bos qalıb

1

Azərbaycan dili və ədə­biy­yatının tədrisi metodikası və meto­do­lo­giyası       

8

8

0

2

Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili)

5

5

0

3

-Dilşünaslıq  (ingilis dili)   

6

4

2

4

-Dilşünaslıq (alman dili)

1

1

0

5

Dilşünaslıq (fransız dili)

2

1

1

6

-Dilşünaslıq (ərəb dili)

1

0

1

7

-Dilşünaslıq (fars dili)

2

2

0

8

Azərbaycan ədəbiyyatı     

4

4

0

9

Azərbaycan dili      

8

8

0

10

-Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

3

3

0

11

-Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

2

1

1

12

Pedaqogika  nəzəriyyəsi və tarixi     

5

5

0

13

Sosial  pedaqogika            

5

5

0

14

Təhsildə  qiymətləndirmə və monitorinq     

5

5

0

15

Mətbuat tarixi        

4

3

1

16

Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası     

3

3

0

17

Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı

4

1

3

18

Türk dünyası tarixi

3

3

0

19

Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi     

5

2

3

20

Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi

3

3

0

21

Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi

4

1

3

22

Beynəlxalq  münasibətlər və diplomatiya

4

4

0

23

Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri

2

0

2

24

Dövlət hüququ  

3

3

0

25

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi     

3

2

1

26

Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika  və məhkəmə ekspertizası    

3

3

0

27

Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

2

2

0

28

Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

1

0

1

29

İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası  (musiqi alətləri üzrə)

4

4

0

30

Musiqi tənqidi        

5

5

0

31

Etnomusiqişünaslıq       

4

4

0

32

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

3

3

0

33

İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

3

3

0

34

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi       

4

4

0

35

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədrisi ingilis dilində)

4

1

3

36

Strateji idarəetmə

2

2

0

37

Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

5

5

0

38

İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

4

4

0

39

Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası    

2

2

0

40

Yarımkeçiricilər fizikası       

2

2

0

41

Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

5

3

2

42

Fiziki kimya    

3

3

0

43

Qeyri-üzvi kimya

4

3

1

44

Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

3

3

0

45

Botanika

3

3

0

46

Bitkilərin genetikası və seleksiyası   

3

3

0

47

Onurğasızlar zoologiyası      

3

3

0

48

Biotexnologiya

2

2

0

49

Torpaqşünaslıq

3

2

1

50

Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

3

1

2

51

İqtisadi  və sosial coğrafiya       

3

3

0

52

Elektrik şəbəkə və sistemləri

3

1

2

53

Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

2

1

1

54

İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

4

4

0

55

İdarəetmədə informasiya sistemləri

3

3

0

56

İnformasiya  mühafizəsi  və təhlükəsizliyi

3

3

0

57

Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

4

4

0

58

Memarlıq abidələrinin bər­pası və yenidən quruluması

2

0

2

59

Şəhərsalma   

2

0

2

60

Baytarlıq cərrahiyəsi

2

2

0

61

Mamalıq ginekologiya və suni mayalanma

2

2

0

62

Turizm və sosial mədəni servis xidməti

4

4

0

63

Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası

4

4

0

64

Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı

3

3

0

65

Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş .

5

5

0

66

Rəngkarlıq (sahələr üzrə)  

2

0

2

67

Sinxron tərcümə ( İngilis dili)

5

5

0

68

Həndəsə

2

2

0

69

Cəbr və topologiya

2

2

0

70

Riyazi analiz

2

2

0

71

Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası

2

2

0

72

Ümumi psixologiya

2

1

1

73

Toksikoloji kimya

2

2

0

74

Biznesin təşkili və idarə edilməsi ( Bank işi üzrə)

10

10

0

 

 

250

212

38